Kovar T1 – Màn hình hiển thị sắc nét

Kovar T1 - Màn hình hiển thị sắc nét

Kovar T1 – Màn hình hiển thị sắc nét