Giấy chứng nhậna 70mai A500S

Giấy chứng nhận định vị A9+

Giấy chứng nhận định vị A9+