Cách thiết bị định vị gps hoạt động khi không có intenet

Khác với các loại định vị bạn cần kết nối intenet để tìm đường đi với thiết bị định vị gps bạn không phải lo điều đó. Khi bạn ở những nơi không có mạng internet bạn vẫn có thể xem được bản đồ.

Cách thiết bị định vị GPS hoạt động khi không có mạng internet như thế nào?

Khi bạn tải xuống bản đồ ngoại tuyến từ Google Maps. Nó cũng tải xuống dữ liệu cần thiết cho điều hướng và chỉ đường. Dữ liệu này cũng bao gồm khả năng bạn chọn một điểm đến dựa trên tìm kiếm hoặc địa chỉ.

Bộ thu GPS trong điện thoại thông minh của bạn là một máy thu “chỉ nhận” và không truyền tải bất cứ thứ gì. Nó chỉ đơn giản nhận được thông tin về thời gian từ vệ tinh GPS.  Và con chip giải quyết vị trí riêng của mình đối với trái đất dưới dạng vĩ độ, kinh độ. Cung cấp nó cho ứng dụng Google Maps trên điện thoại thông minh của bạn.

Khi bạn cần điều hướng và chỉ đường từ ứng dụng Google Maps sau đó, nó sẽ sử dụng bản đồ ảnh đã tải trước đó (hình ảnh vệ tinh hoặc đường phố) và dữ liệu điều hướng và hướng cùng với thông tin vị trí nhận được từ bộ tiếp nhận GPS (ví dụ: vị trí của riêng bạn) để tạo ra các hướng. Để làm điều này, nó không cần kết nối internet.

Thiết bị định vị ô tô xe máy có thể xem được bản đồ  ngoại tuyến

Nếu bạn nhận thấy, các bản đồ ngoại tuyến sẽ không hiển thị thông tin tắc nghẽn giao thông trên bản đồ ngoại tuyến nếu điện thoại thông minh không được kết nối internet vào thời điểm đó bởi vì thông tin tắc nghẽn giao thông cần phải được tải xuống bằng cách sử dụng kết nối internet để được hiển thị.

MB: 0949.419.859 MN: 0931.962.979