Định vị Gps 4G

Các sản phẩm định vị 2G sẽ mất tín hiệu

Cắt mạng 2G định vị Gps nào sẽ không dùng được

Cắt mạng 2G định vị Gps nào sẽ không dùng được? Lộ trình khi nào Bộ TTTT cắt mạng 2G tại Việt Nam. Tháng 1/2022 sẽ tiến hành tắt sóng 2G tại Việt Nam, vì hiện tại đã có sóng...
MB: 0949.419.859 MN: 0931.962.979