Sao Việt jsc tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

ho tro

Sao Việt jsc tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Sao Việt jsc tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên kinh doanh online qua điện thoại. Do nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh, Do nhu cầu thực tiễn về việc đáp ứng yêu cầu của khách...
MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979