Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không?

Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không?

Xe tải không kinh doanh có phải gắn giám sát hành trình không?

Xe tải gia đình, xe nhà không kinh doanh có phải lắp định vị không?

Xe tải không kinh doanh có phải dán tem phù hiệu không?

Xe tải của nhà có cần xin tem phù hiệu không?

Xe tải của chạy hàng công ty có cần dán tem phù hiệu không?

Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không ?

Lắp giám sát hành trình sao Việt

Lắp giám sát hành trình sao Việt

– Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

– Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.

– Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

MB: 0949.419.859 MN: 0931.962.979