Xe tải không kinh doanh vận tải có phải lắp định vị không

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979