xe tải nào không phải dán ten phù hiệu

MB: 0949.419.859 MN: 0931.962.979