xe tải nào không phải dán ten phù hiệu

MB: 0965.825.925 MN: 0931.962.979