Làm cách nào để cài đặt hệ thống thiết bị theo dõi GPS trong xe ô tô?

Mỗi thiết bị theo dõi GPS sẽ có cách riêng để được lắp đặt thích hợp trên xe. Chủ yếu là những ‘phương pháp thích hợp’ có liên quan đến vị trí của ăng ten, nguồn cung cấp năng lượng và tiềm năng của nó được phát hiện. Một lý do khác liên quan đến nếu bạn cũng muốn thu thập dữ liệu hiệu suất động cơ xe cùng với vị trí. cách cài đặt thiết bị định vị ô tô như thế nào.

Thiết bị định vị ô tô định vị GPS cài đặt như thế nào?

Các loại định vị ô tô theo dõi GPS, bạn có thể cân nhắc cẩn thận cả bốn. Ví dụ về các mục tiêu là a) Bạn đang cố gắng để theo dõi các xe mà không có kiến ​​thức của chủ sở hữu / lái xe? b) Bạn đang cố gắng thu thập dữ liệu hiệu suất động cơ cũng như vị trí của chiếc xe? c) Bạn đang cài đặt thiết bị theo dõi GPS để bảo vệ chiếc xe khỏi trộm?

SaovietJSC sẽ hướng dẫn và chia sẻ cách cài đặt các loại thiết bị định vị GPS

Cố gắng cài đặt thiết bị để ăng-ten GPS ở chế độ xem toàn bộ bầu trời và không có kim loại nào che chắn hoặc bạn sẽ không nhận được tín hiệu GPS thích hợp.  Ngoài ra, hãy cố gắng sử dụng pin để pin được cung cấp thường xuyên bằng pin xe hoặc thêm vào pin của chính nó. Hãy xem xét có một thiết bị gia vị ngoài các thiết bị thực tế ẩn ở nơi khác. Tương tự cho ăngten của nó. Nếu bạn cần thu thập dữ liệu động cơ cũng có, nó có thể cần phải được giao tiếp với cổng OBD II là tốt. Ngoài ra, tất cả các thiết bị theo dõi phải được bảo vệ khỏi các phần tử.

Định vị theo dõi không dây OBD

Để biết cách cài đặt thiết bị dẫn đường ô tô thì phải làm như thế nào.

Xem tất cả các thiết bị theo dõi không dây quý khách Click : http://saovietjsc.vn/danh-muc/thiet-bi-dinh-vi-khong-day/

MB: 0949.419.859 MN: 0931.962.979